Thứ Tư, 18-05-2022
headervic
Home Chứng chỉ VSTEP VSTEP Bậc 3-4 (dài hạn)

VSTEP Bậc 3-4 (dài hạn)

3.500.000

Xóa

Mô tả

– Củng cố nền tảng kiến thức tiếng Anh.

– Luyện tập sử dụng khá đa dạng các cấu trúc câu và vốn từ vựng cụ
thể, trừu tượng hoặc mang tính thành ngữ để áp dụng vào
các cuộc hội thoại, trình bày ý kiến thông qua hình thức viết hoặc nói.

– Luyện tập nghe hiểu các ý chính, các chi tiết, mục đích, thái độ của người nói trong những đoạn hội thoại hoặc báo cáo khá dài bao gồm các ý tưởng trừu tượng hoặc cách lập luận khá phức tạp thuộc các chủ đề quen thuộc.

– Luyện tập đọc hiểu các ý chính và các thông tin chi tiết trong một
bài đọc dài một đến hai trang về một chủ đề quen thuộc, ngữ cảnh cụ thể, dễ đoán cũng như so sánh hoặc đối chiếu một số thông tin cụ thể trong bài đọc.

Thông tin bổ sung

Ngày học

, ,

Ca học

, , , , ,