Thứ Bảy, 30-09-2023
headervic

XEM ĐIỂM HỌC VIÊN CUỐI KHÓA
(Vui lòng chọn xem điểm theo đúng cấp độ)

 • Đối với lớp học trực tiếp
 • JERRY, MICKEY, KITTY & TIN HỌC THIẾU NHI

 • Đợt thi 2023
 • LỚP TRỰC TIẾP

  STARTERS, MOVERS, FLYERS

 • Đợt thi 2023
 • LỚP TRỰC TIẾP

  KET, PET, IELTS, AVCĐ

 • Đợt thi 2023
 • LỚP TRỰC TIẾP

 • Đối với lớp học online
 • JERRY, MICKEY, KITTY

  (LỚP ONLINE)

  STARTERS, MOVERS, FLYERS

  (LỚP ONLINE)

  KET, PET, IELTS

  (LỚP ONLINE)