Thứ Tư, 18-05-2022
headervic

KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN/NÂNG CAO
(Vui lòng chọn xem điểm theo đúng đợt thi)

KHÓA 38

  • Đợt thi 06/3/2022
  • KHOÁ 37

  • Đợt thi 26/12/2021
  • KHÓA 36

  • Đợt thi 30/5/2021