Thứ Ba, 28-06-2022
headervic

TIẾNG ANH HỌC THUẬT

Tiếng Anh học thuật là một dạng tiếng Anh riêng biệt, được sử dụng chủ yếu trong học tập và nghiên cứu nên sẽ có những yêu cầu cao hơn và phức tạp hơn so với tiếng thông dụng được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Mục đích

  • Giúp cho học viên có được những kỹ năng cần thiết để có thể học tập trong môi trường mà tiếng Anh được sử dụng để giảng dạy.
  • Có khả năng đọc một khối lượng lớn các tài liệu học tập bằng tiếng Anh, nghe hiểu được bài giảng qua đó trình bày được ý tưởng, viết các bài luận trong môi trường học thuật.
  • Tiếng Anh học thuật có những đặc điểm như văn phong thường mang sắc thái trang trọng và khách quan, thể hiện dưới các dạng văn bản khác nhau như bài luận, báo cáo, bài nghiên cứu, hoặc các bài tóm lược, mỗi loại với những chuẩn mực về cấu trúc và cách tổ chức riêng, ít gặp trong văn nói.