Thứ Tư, 18-05-2022
headervic
Home TIN HOC CHUYEN DE Xử lý bảng tính nâng cao

Xử lý bảng tính nâng cao

600.000

Xóa

Mô tả

Học viên sau khi hoàn thành khóa học này sẽ có kiến thức và kỹ năng trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, lập bảng biểu, tính toán, lập báo cáo, tạo bảng thống kê chuyên nghiệp.Học viên sau khi hoàn thành khóa học này sẽ có kiến thức và kỹ năng trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, lập bảng biểu, tính toán, lập báo cáo, tạo bảng thống kê chuyên nghiệp.

 • Các thủ thuật nâng cao trong Excel
 • Các nhóm hàm nâng cao
 • Cơ sở dữ liệu trong Excel
 • Thống kê với lệnh DataTable
 • Công thức mảng
 • Tạo biểu đồ
 • Lấy dữ liệu từ các nguồn khác
 • Sử dụng công cụ Add-In để thêm các hàm tự định nghĩa vào Excel
 • Thống kê với lệnh Subtotal, Consolidate
 • Thống kê, phân tích báo cáo với lệnh Pivottable
 • Biên tập và lần vết
 • Thông tin bổ sung

  Ca học

  , , , , ,

  Ngày học

  , ,