Thứ Tư, 18-05-2022
headervic
Home TIN HOC CHUYEN DE Thiết kế bài trình chiếu nâng cao

Thiết kế bài trình chiếu nâng cao

600.000

Xóa

Mô tả

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có kiến thức, kỹ năng tự thiết kế các bài trình chiếu chuyên nghiệp phục vụ cho việc báo cáo, trình bày tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo…

 • Thiết kế nội dung và hình thức bài trình chiếu hiệu quả
 • Định mẫu chung cho bài trình chiếu với Slide Master
 • Giới thiệu các cách đưa âm thanh vào bài trình chiếu
 • Giới thiệu các cách đưa phim minh họa vào bài trình chiếu
 • Sử dụng đồ thị, sơ đồ
 • Một số thao tác trong khi trình chiếu
 • Thông tin bổ sung

  Ca học

  , , , , ,

  Ngày học

  , ,