Chuyển khoản học phí

HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ/LỆ PHÍ

Số tài khoản: 0741 000 876 501

Tên tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh

Tại ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Trà Vinh

Cú pháp chuyển khoản:

1/ ĐÓNG HỌC PHÍ:

Họ tên học viên_Khóa học_Số điện thoại_Victory

VD: Trần Văn Anh_Kitty1_0974014xxx_Victory

hoặc

2/ ĐÓNG LỆ PHÍ THI:

Họ tên thí sinh dự thi_Số điện thoại_Victory

VD: Trần Văn Anh_0974014xxx_Victory