Danh sách học sinh tiêu biểu
Bạn: Hoàng Ngọc Bích Trước kì thi ĐH, Bích thường xuyên tham gia học các bài giảng khóa Luyện thi đại học đảm bảo môn Vật lí của thầy Thạo. Bích cho biết bạn rất thích phong cách dạy dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu của thầy. Bí quyết học của Á khoa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là: Đặt mục tiêu rõ ràng, tin tưởng vào mục tiêu đó và nâng cao tinh thần tự học. Hồ sơ Ngày sinh: 09/11/1993Quê quán: xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thành tích Á khoa…
Bạn: Hoàng Ngọc Bích Trước kì thi ĐH, Bích thường xuyên tham gia học các bài giảng khóa Luyện thi đại học đảm bảo môn Vật lí của thầy Thạo. Bích cho biết bạn rất thích phong cách dạy dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu của thầy. Bí quyết học của Á khoa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là: Đặt mục tiêu rõ ràng, tin tưởng vào mục tiêu đó và nâng cao tinh thần tự học. Hồ sơ Ngày sinh: 09/11/1993Quê quán: xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thành tích Á khoa…
Bạn: Hoàng Ngọc Bích Trước kì thi ĐH, Bích thường xuyên tham gia học các bài giảng khóa Luyện thi đại học đảm bảo môn Vật lí của thầy Thạo. Bích cho biết bạn rất thích phong cách dạy dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu của thầy. Bí quyết học của Á khoa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là: Đặt mục tiêu rõ ràng, tin tưởng vào mục tiêu đó và nâng cao tinh thần tự học. Hồ sơ Ngày sinh: 09/11/1993Quê quán: xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thành tích Á khoa…
Bạn: Hoàng Ngọc Bích Trước kì thi ĐH, Bích thường xuyên tham gia học các bài giảng khóa Luyện thi đại học đảm bảo môn Vật lí của thầy Thạo. Bích cho biết bạn rất thích phong cách dạy dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu của thầy. Bí quyết học của Á khoa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là: Đặt mục tiêu rõ ràng, tin tưởng vào mục tiêu đó và nâng cao tinh thần tự học. Hồ sơ Ngày sinh: 09/11/1993Quê quán: xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thành tích Á khoa…
Bạn: Hoàng Ngọc Bích Trước kì thi ĐH, Bích thường xuyên tham gia học các bài giảng khóa Luyện thi đại học đảm bảo môn Vật lí của thầy Thạo. Bích cho biết bạn rất thích phong cách dạy dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu của thầy. Bí quyết học của Á khoa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là: Đặt mục tiêu rõ ràng, tin tưởng vào mục tiêu đó và nâng cao tinh thần tự học. Hồ sơ Ngày sinh: 09/11/1993Quê quán: xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thành tích Á khoa…
Bạn: Hoàng Ngọc Bích Trước kì thi ĐH, Bích thường xuyên tham gia học các bài giảng khóa Luyện thi đại học đảm bảo môn Vật lí của thầy Thạo. Bích cho biết bạn rất thích phong cách dạy dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu của thầy. Bí quyết học của Á khoa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là: Đặt mục tiêu rõ ràng, tin tưởng vào mục tiêu đó và nâng cao tinh thần tự học. Hồ sơ Ngày sinh: 09/11/1993Quê quán: xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thành tích Á khoa…
Bạn: Hoàng Ngọc Bích Trước kì thi ĐH, Bích thường xuyên tham gia học các bài giảng khóa Luyện thi đại học đảm bảo môn Vật lí của thầy Thạo. Bích cho biết bạn rất thích phong cách dạy dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu của thầy. Bí quyết học của Á khoa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là: Đặt mục tiêu rõ ràng, tin tưởng vào mục tiêu đó và nâng cao tinh thần tự học. Hồ sơ Ngày sinh: 09/11/1993Quê quán: xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thành tích Á khoa…
Bạn: Hoàng Ngọc Bích Trước kì thi ĐH, Bích thường xuyên tham gia học các bài giảng khóa Luyện thi đại học đảm bảo môn Vật lí của thầy Thạo. Bích cho biết bạn rất thích phong cách dạy dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu của thầy. Bí quyết học của Á khoa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là: Đặt mục tiêu rõ ràng, tin tưởng vào mục tiêu đó và nâng cao tinh thần tự học. Hồ sơ Ngày sinh: 09/11/1993Quê quán: xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thành tích Á khoa…
Bạn: Hoàng Ngọc Bích Trước kì thi ĐH, Bích thường xuyên tham gia học các bài giảng khóa Luyện thi đại học đảm bảo môn Vật lí của thầy Thạo. Bích cho biết bạn rất thích phong cách dạy dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu của thầy. Bí quyết học của Á khoa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là: Đặt mục tiêu rõ ràng, tin tưởng vào mục tiêu đó và nâng cao tinh thần tự học. Hồ sơ Ngày sinh: 09/11/1993Quê quán: xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thành tích Á khoa…
Bạn: Hoàng Ngọc Bích Trước kì thi ĐH, Bích thường xuyên tham gia học các bài giảng khóa Luyện thi đại học đảm bảo môn Vật lí của thầy Thạo. Bích cho biết bạn rất thích phong cách dạy dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu của thầy. Bí quyết học của Á khoa ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội là: Đặt mục tiêu rõ ràng, tin tưởng vào mục tiêu đó và nâng cao tinh thần tự học. Hồ sơ Ngày sinh: 09/11/1993Quê quán: xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Thành tích Á khoa…
Page 1 of 2

Hình ảnh hoạt động
 
 

 

Thống kê truy cập

198651
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
91
125
331
4252
198651

Hôm nay: 28-01-2020